ทุเรียน สร้างรายได้ไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูง

ทุเรียน สร้างรายได้ไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูง

ทุเรียน จากการผลิตน้อย แต่สร้างรายได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูง แต่สร้างรายได้มาก แต่ที่ผ่านมาบ้านเรายังมีจุดอ่อน ข้อจำกัด และอุปสรรคมากมาย อาทิ ขาดน้ำ เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ขาดการเชื่อมโยงในรูปแบบ ความไม่สอดคล้องของ การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ความตระหนักของผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจงยังมีการใช้ไม่มาก

“เหตุที่ยกเอา ทุเรียน เพราะมีจุดเด่นเรื่องคุณภาพมาบวกกับลักษณะพิเศษทางภูมิสังคม มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงเนินเขา ลุ่มน้ำ พื้นที่ทั่วไปสูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 1,900 ฟุต ฝนตกเฉลี่ย 135 วันต่อปี อากาศหนาวเย็น มีสายหมอก และมีบ่อน้ำร้อน จึงทำ ทุเรียน มีรสชาติอร่อยขึ้นชื่อจนกลายเป็นอีกหนึ่งของดีชายแดนใต้ ซึ่งเราต้องพัฒนายกระดับให้ได้ตามแผน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ จากนั้นพัฒนาไปสู่ทุเรียน คลินิกพืชคูลเกษตรแนะนำ 

 

อธิบายถึง ด้านเกษตร ที่วางเป้าหมายพัฒนาเพิ่มมูลค่าทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง ที่มีความตั้งใจเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ให้เกษตรกรมีรายได้ รวมถึงมีพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น พัฒนาสู่ทุเรียน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่างๆทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร นักวิชาการในพื้นที่

 

สำหรับแนวทางการทำทุเรียนเกรดพรีเมียม คลินิกพืชคูลเกษตรแนะนำ ช่วงกันยายน สำรวจการระบาดศัตรูพืช กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย จากนั้น 4–5 วัน ใส่ปูนขาว และโดโลไมต์ต้นละ 5 กก. และปุ๋ยสูตร 15–0–0 ต้นละ 4–5 กก. ถัดมาอีก 15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15–15–15 ต้นละ 3–5 กก. หมั่นสำรวจการระบาดศัตรูพืช และกำจัดวัชพืชอยู่เสมอตลอดการปลูก เดือนต่อมาฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ และให้ปุ๋ยแบบเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มใส่แมกนีเซียมเพิ่มต้นละ 1.5 กก.

 

เมื่อถึงพฤศจิกายนให้ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ เว้นระยะให้ปุ๋ย 1 เดือน เพื่อทำการพักต้น พอถึงธันวาคม ให้ฉีดพ่นฮอร์โมน และใส่โบรอนต้นละ 400 กรัม ตามด้วยแมกนีเซียมต้นละ 1 กก. เข้าสู่ปีใหม่ เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ต้นละ 1.5 กก. ถัดมาอีก 15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตรและปริมาณเท่าเดิมอีกครั้ง เดือนถัดมาเน้นการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และสำรวจการติดดอก เข้าสู่มีนาคม ให้ฉีดพ่นฮอร์โมน และหากพบแมลงศัตรูพืชให้พ่นสารเคมีกำจัด จนถึงเดือนปีใหม่ไทยให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ต้นละ 1.5 กก. พร้อมฉีดพ่นฮอร์โมน หรือพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และให้หยุดการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 1 เดือน ช่วงเวลาต่อมาหมั่นรดน้ำให้สม่ำเสมอ และสำรวจการระบาดศัตรูพืช กระทั่งถึงกันยายน เดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจำหน่าย.

 

คลินิกพืชคูลเกษตร ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาพืช สอบถามได้ที่ โทร. 095-237-1723  ติดต่อโดยตรงทางเพจ คลินิกพืชคูลเกษตร  ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่

คลินิกพืชคูลเกษตร เจ้หมู

คลินิกพืชคูลเกษตร

 

อ้างอิง

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2537721

ทีมา:ไทยรัฐ ออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *