ป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล

ป้องกันปัญหา ทุเรียน อ่อนออกปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล คลินิกพืชคูลเกษตรแนะนำ ป้องกันปัญหา ทุเรียน อ่อนต่อเนื่อง หลังรับทราบผลจากเกษตรกรเร่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการทุเรียน ตั้งแต่ต้นฤดูกาล 

คลินิกพืชคูลเกษตรกล่าวว่าถึงเกษตรกร ในฐานะการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียน รับทราบสรุปผลการบริหารจัดการทุเรียนปี 2565 ประจำฤดูกาลผลิตที่ 2/2565 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2565) ซึ่งได้แนะนำการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียน ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยผลการบริหารจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนบริหารจัดการ เน้นให้เกษตรกรเพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ในภาพรวมแม้ว่าทุเรียนมีศักยภาพทางการค้าลดลง แต่การบริหารจัดการทุเรียนในช่วงพีคปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มการผลิตและมูลค่าการค้าทุเรียนคุณภาพเกรด AA+A อยู่ในเกณฑ์ดีและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณสูงสุดในปี 2565 โดยในแต่ละปีภาคใต้มีมูลค่าการค้าทุเรียนคุณภาพเกรด AA+A ได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกษตรกรภาคใต้สามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตทุเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพการผลิตสูง

สำหรับ ผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ทุเรียน มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนภาคใต้ยังคงรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ราคาทุเรียนเกรด A เฉลี่ยตลอดฤดูกาลในแต่ละปี จะราคาไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม และราคาทุเรียนเกรด A ในช่วงพีคในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม มังคุด ในปี 2565 มูลค่าการค้ามังคุดภาคใต้ในปีที่ผ่านลดลง เนื่องจากประสบปัญหาด้านศักยภาพทางการผลิตลดลงจากภัยธรรมชาติในช่วงพัฒนาผล เงาะ ก็มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยราคาเงาะเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา เงาะภาคใต้ยังรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ส่วน ลองกอง มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราคาลองกองเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในปี 2565 มีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล

1) ปัจจัยความสำเร็จ อาทิ การลงปฏิบัติการออกตรวจเป็นทีม โดยมีหน่วยงานความมั่นคงและปกครองเป็นแนวร่วม และมีผู้สื่อข่าวร่วมด้วย เน้นควบคุมเข้มที่จังหวัดตราด เนื่องจากจะมีผลผลิตออกก่อน หากมีปัญหาทุเรียนอ่อน จะส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาด และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และระยองไปด้วย มีเครือข่ายและสายข่าวแจ้งเบาะแสทุเรียนอ่อนติดตามและรายงานในระดับพื้นที่ จัดอบรมมือคัดและมือตัดทุเรียนเพื่อสร้างมาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และการกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 4 สายพันธุ์ เป็นต้น  

2) ผลการดำเนินงานปี 2565 โดยภาพรวมผลการสุ่มตรวจในโรงคัดบรรจุ ทั้งหมด 2,153 ตัวอย่าง  ตรวจพบทุเรียนอ่อน 221 ตัวอย่าง ดำเนินคดีทางกฎหมาย จำนวน 3 ราย รวมทั้งการให้บริการตรวจวัดคุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร   

3) มาตรการและแนวทางทุเรียนคุณภาพ อาทิ จะดำเนินการตามแนวทาง ปี 2565 เน้นความเข้มข้นให้มากขึ้น และกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจำแนกตามสายพันธุ์และเป็นรายจังหวัด การยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียน สร้างแบรนด์  ทุเรียนเป็นการยกระดับความสุกแก่การเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ 35 %  และดำเนินการในพันธุ์การค้าอื่นเช่นกัน โดยให้เกษตรกรมีการจดบันทึกวันดอกบาน (วันที่ดอกบานมากที่สุดของรุ่น) เป็นต้น

“ขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตทุเรียน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางทุเรียนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคีอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งช่วยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรในการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนและออกใบรับรองให้เกษตรกรตามแนวทางที่กำหนดอย่างเข้มงวดต่อไป” คลินิกพืชคูลเกษตร ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาพืช สอบถามได้ที่ โทร. 095-237-1723  ติดต่อโดยตรงทางเพจ คลินิกพืชคูลเกษตร  ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่

#คลินิกพืช #คลินิกพืชคูลเกษตร #คูลเกษตร #ที่ปรึกษาพืช #ออนไลน์ #ทั่วไทย #ที่ปรึกษาพืชออนไลน์ทั่วไทย #KoolKaset #พืช #เกษตร #แมลง #หนอน #เพลี้ย #ปุ๋ย #กำจัดหญ้า #กำจัดแมลง #ศัตรูพืช #วัชพืช #โรคพืช #ต้นไม้ #เพลี้ยไฟ #เพลี้ยจั๊กจั่น #เพลี้ยอ่อน #แมลงหวี่ขาว #หญ้า #ไร #ผลไม้ #ไม้ดอก

คลินิกพืชคูลเกษตร เจ้หมู

คลินิกพืชคูลเกษตร

อ้างอิง

https://www.kasetkaoklai.com

ที่มา:เกษตรก้าวไกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *