ระวัง โรคใบหงิกเหลือง พริก

ระวัง โรคใบหงิกเหลือง พริก 

 • สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน และมีฝนตกบางพื้นที่  เตือนผู้ปลูก พริก ในระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคใบหงิกเหลือง พริก
 • พบอาการใบหงิกเหลืองหรือขาวซีด ใบโค้งงอ หงิกย่น บิดเบี้ยว ยอดเป็นกระจุก อาจพบอาการเส้นใบย่อยมีสีเหลืองและสานเป็นร่างแหบริเวณเนื้อใบร่วมด้วย ต้นแคระแกร็น ผล พริกด่าง บิดเบี้ยว และมีขนาดเล็กผิดปกติ

พืชมีปัญหาปรึกษาคลินิกพืชคูลเกษตรทันทีได้ที่

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

 1. ใช้พันธุ์ต้านทานโรค
 2. ไม่นำเมล็ดพริกจากต้นที่เป็นโรค มาเพาะขยายพันธุ์
 3. ควรเพาะกล้าพริกในมุ้งกันแมลง และคัดเลือกกล้าพริกที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคมาปลูก
 4. หมั่นตรวจแปลงปลูก หากพบพริกที่แสดงอาการของโรคให้ถอนและนำไปทำลาย หรือฝังดินนอกแปลงทันที
 5. หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสและแมลงพาหะ เช่น สาบแร้งสาบกา กะเม็ง หญ้ายาง และกระทกรก
 6. ไม่ปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัส เช่น มะเขือต่าง ๆ ยาสูบ แตงกวา ฟักทอง บวบเหลี่ยม และ มะระจีน
 7. ไวรัสสาเหตุโรคพืช ยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรง แต่ป้องกันการระบาดของโรคได้ โดยพ่นสารกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะนำโรคนี้ ได้แก่ สารสไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพมีโทรซีน 50% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

อิมิดาโคลพริด 35% กําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยนาสาร เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว คูลเกษตร 

 • ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด 35% 
 • คุณสมบัติ : เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ดูดซึมและซึมผ่านปากใบ พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากและลําเลียงไปส่วนยอดผ่านท่อนําของพืช (Xylem) กลไกออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทของแมลงโดยขัดขวางบริเวณจุดรับ Nicotinic acetylcholine (nAChR) มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่นเป็นอันตรายต่อผึ้ง
 • ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยไก่แจ้, มวนเขียวข้าว, เพลี้ยอ่อน, มวนลําไย, แมลงสิง, แมลงหล่า, หนอนชอนใบส้ม, ปลวก เป็นต้น
 • วิธีใช้ : ใช้อัตรา 20ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

อิมมูนพลัส 500ซีซี วัคซีนพืช ป้องกัน รักษาโรคพืช เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ใบหยิก ใบเหลือง ลูกด่าง ใบลาย พริก ถั่ว แตง มะละกอ คูลเกษตร 

 • ชื่อสามัญ:อิมมูนพลัส 
  รายละเอียดสินค้า อิมมูน พลัส สารสร้างภูมิต้านทานโรคพืชโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ (SAR) คุณสมบัติ อิมมูน พลัส ใช้เป็นวัคซีนพืช สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานโรคโดยส่งสัญญาณให้พืชสร้างสารเคมีตามธรรมชาติขึ้นในพืชที่มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ด้วยวิธีการนี้ของอิมมูน พลัสเป็นวิธีเลียนแบบธรรมชาติ ที่พืชจะต้องป้องกันตนเองเมื่อเกิดโรคหรือเรียกว่า Systemic Acquired Resistance (SAR) การใช้อิมมูน พลัสทำให้พืชสามารถเกิดภูมิต้านโรคได้หลายชนิดพร้อมกัน โดยพืชไม่ต้องเกิดโรคก่อน ทำให้พืชสะสมสารต่อต้านเชื้อโรคตลอดเวลา อิมมูน พลัสเป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันและรักษาการเข้าทำลายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 • คุณประโยชน์  ใช้เป็นวัคซีนพืช ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานตนเอง ช่วยป้องกันโรคพืชก่อนเชื้อโรคเข้าทำลาย
 • ลดความเสียหายจากโรคระบาด และการปลูกพืขในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่และระบาดของโรคและแมลง
 • ป้องกันและรักษาโรคพืชที่รักษายากหรือยังไม่มีสารรักษาเช่นโรคจากเชื้อไวรัส 
 • ป้องกันและรักษาโรคพืชจากเชื้อโรคหลายชนิดทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา และ ไวรัส พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้สารรักษาหลายชนิด
 • ฟื้นฟูสภาพต้นที่เสียหายจากโรคพืช ให้กลับมาให้ผลผลิตได้ใหม่ 
 • ลดการใช้สารเคมีป้องกันและรักษาโรคพืชที่เป็นพิษสูง ตกค้างและมีราคาแพง
 • ปลอดภัยต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ไม่ตกค้างในผลผลิต 
 • วิธีการใช้ : อิมมูนพลัส สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ได้แก่ ผลไม้, นาข้าว, ไม้ดอก, ไม้ประดับ,พืช- ผัก, พืชไร่ พริก มะละกอ พืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน ตำลึง ฟักเขียว แตงไทย แตงโม      ฟักทอง น้ำเต้า บวบ มะระ 
 • การใช้เป็นวัคซีนพืช : ใช้ อิมมูนพลัส 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร(2 ช้อนแกงผสมน้ำ 1 ปี๊ป) ฉีดพ่นทางใบพืชให้ทั่วจนชุ่ม ทุกๆ 15 วัน โดยเริ่มฉีดพ่นต้นกล้าที่มีใบตั้งแต่3-5ใบเป็นต้นไป
 • การใช้ป้องกันและรักษาโรคพืช : ใช้ อิมมูนพลัส 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (2 ช้อนแกงผสมน้ำ 1 ปี๊ป) ฉีดพ่นทางใบ-พืชให้ทั่วจนชุ่ม ทุกๆ 3-7 วัน พืชที่เป็นโรครุนแรงหรืออยู่ในพื้นที่ระบาดให้ฉีดพ่นบ่อยครั้งขึ้น พืชฟื้นตัวจากโรคโดยสังเกตุการแตกใบใหม่ อิมมูนพลัส สามารผสมกับปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิด

ซื้อออนไลน์ ห่างไกลโควิด ส่งไว ส่งฟรี ยินดีให้บริการ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ช่องทางการสั่งซื้อและขอคำปรึกษา จัดการได้ทันที สอบถามได้ที่

โทร. 095-237-1723

เข้ากลุ่มคนรักพืช เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆ สอบถามปัญหาพืช ได้ทุกวันที่นี่

ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อโดยตรงทาง คลินิกพืชคูลเกษตร คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อทาง ลาซาด้า คลิกที่นี่

สั่งซื้อทาง ช้อปปี้ คลิกที่นี่  

#คลินิกพืช #คลินิกพืชคูลเกษตร #คูลเกษตร #ที่ปรึกษาพืช #ออนไลน์ #ทั่วไทย #ที่ปรึกษาพืชออนไลน์ทั่วไทย #KoolKaset #พืช #เกษตร #แมลง #หนอน #เพลี้ย #ปุ๋ย #กำจัดหญ้า #กำจัดแมลง #ศัตรูพืช #วัชพืช #โรคพืช #ต้นไม้ #เพลี้ยไฟ #เพลี้ยจั๊กจั่น #เพลี้ยอ่อน #แมลงหวี่ขาว #หญ้า #ไร #ผลไม้ #ไม้ดอก #ข้าว

อ้างอิง

 • https://at.doa.go.th
 • https://www.opsmoac.go.th
 • https://shop.grotech.co

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *