“ดีปลี” ปลูกง่าย เทคนิคไม่ยาก

“ดีปลี” ปลูกง่าย เทคนิคไม่ยาก

ลักษณะทั่วไป

 • บริเวณที่พบ : ตะวันออก อาคารสิทธิธร
 • ลักษณะพิเศษของพืช : พืชสมุนไพร
 • ต้น : ไม้เถา ไม่มีขนตามลำต้น เมื่อแห้งเป็นลายละเอียด
 • ใบ : เป็นใบเดี่ยว ออกสลับกัน รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยวเนื้อค่อนข้างมาก มันคล้ายหนัง
 • เส้นใบออกจากโคนใบ 3 – 5 เส้น ตอนบนเส้นใบออกแบบขนนก
 • ดอก : ออกตรงข้ามใบ เป็นดอกช่อชนิด ดอกย่อยไม่มีก้าน ช่อดอกเพศผู้ และเพศเมียอยู่คนละต้น ผลอัดกันแน่นเป็นช่อ
 • ประโยชน์ : ขับลม บำรุงธาตุ แก้ท้องเสีย ขับรกหลังคลอด แก้ไอ
 • แหล่งกำเนิด : ดีปลีมีถิ่นกำเนิดมาจากเกาะ แต่นำมาปลูกในอินโดนีเซียและประเทศไทยที่คลินิกพืชคูลเกษตร

พืชมีปัญหาปรึกษาคลินิกพืชคูลเกษตรทันทีได้ที่

 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม :ดีปลีเป็นพืชในเขตร้อนชื้น แต่สามารถทนแล้งได้ดี โดยทั่วไปพบในเขตป่าดงดิบเขาชื้น สภาพดินร่วนอุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ำดี สภาพน้ำฝนควรจะมีสม่ำเสมอ แต่ต้องไม่มีน้ำขัง ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกดีปลีกันมาในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
 • ลักษณะประจำพันธุ์ :ดีปลีพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพันธุ์พื้นเมืองลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อย รากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อยึดเกาะกับค้าง ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกสลับตามข้อ ใบมนรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ มักกลมมน เนื้อโคนใบสองข้างไม่เท่ากัน ดอกเป็นช่ออัดแน่น ดอกย่อยไม่มีก้านช่อดอก ผลค่อนข้างกลมฝังตัวแน่น อยู่กับแกนช่อรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3-7 ซม.เมื่ออ่อนเป็นสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อแก่
 • วิธีการขยายพันธุ์ : ดีปลีสามารถขยายพันธุ์ทั้งจากเมล็ด และขยายจากเถาได้ โดยทั่วไปนิยมขยายจากเถาโดยการนำเถาของดีปลีมาตัดเป็นท่อน ๆยาวประมาณ 5 ข้อ ชำในกระบะทรายจนกระทั่งเถาดีปลีแตกรากและยอดใหม่แล้ว จึงนำไปปลูก
 • นับเป็นพืชสมุนไพรที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง นิยมปลูกใช้แทนเครื่องเทศ คือ พริก พริกไทย สำหรับดินที่เหมาะสมต่อการปลูกควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี การเตรียมดินเพื่อปลูกต้องกำจัดวัชพืชและเศษวัสดุที่ปะปนในดินให้ดี ไถพรวนแล้วตากดินประมาณ 7-15 วัน จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอัตรา 2 ตันต่อพื้นที่ 1 ไร่ และควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับความเป็นกรดด่างของดินให้มีค่า 5.5-6.5 ph
 • ค้างที่ใช้ปลูกเป็นค้างไม้หรือค้างเสาปูนก็ได้ หากเป็นค้างไม้ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร และเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีอายุการใช้งาน 10-20 ปี จะทำให้ต้นดีปลี สามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันเสาค้างไม้หายากและมีราคาสูงจึงนิยมใช้เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาด 15×15 เซนติเมตร สูง 2.5 เมตร แต่รากของดีปลีที่ใช้ยึดเกาะกับเสาค้างคอนกรีตจะไม่สามารถยึดเกาะได้ดีเท่าค้างไม้เพราะมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากเสาคอนกรีตจะเก็บความร้อนไว้ ระยะปลูกระหว่างต้นควรอยู่ที่ 1.5-2 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร โดยจะได้จำนวนต้นในการปลูกประมาณ 400-600 ต้นต่อพื้นที่ 1 ไร่
 • ที่คลินิกพืชคูลเกษตรวิธีปลูกใช้ยอดแก่ประมาณ 3-4 ยอดต่อค้าง โดยตัดยอดที่ประมาณ 5 ข้อ แล้วนำไปปลูกติดกับเสาค้าง ฝังลงดินประมาณ 3 ข้อ นำยอดทั้งหมดผูกติดกับเสาค้างเพื่อให้รากที่เกิดขึ้นใหม่ยึดเกาะติดกับเสาค้าง พรางแสงด้วยทางมะพร้าวประมาณ 2 สัปดาห์
 • ดีปลีเป็นพืชหลายปีและให้ผลผลิตตลอดปี ควรให้ปุ๋ยสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยคอกโรยที่โคนต้น 1 กำมือต่อต้นต่อเดือน ให้น้ำสม่ำเสมอ ใช้ระบบการให้น้ำตามร่อง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ไม่ควรให้แฉะจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดโรคโคนเน่าได้ กำจัดวัชพืช 2 ครั้งต่อเดือนในช่วงฝนโดยวิธีถางตามแนวร่องก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • หลังปลูกประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปีจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยทั่วไปสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3 ครั้งต่อปี การเก็บเกี่ยวใช้มือเด็ดที่ก้านขั้วผล ใน 1 กิ่งสามารถเก็บผลได้ 2-3 ผลต่อครั้ง การเก็บเกี่ยวแต่ละรุ่นใช้ระยะห่างกัน 1-2 เดือน จากนั้นคัดแยกผลที่มีสีส้มแก่ เนื้อแน่นแข็ง ไม่มีรอยถูกแมลงทำลายออกจากผลที่ไม่มีคุณภาพ นำไปตากแห้งทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา โดยตากบนภาชนะยกพื้น สะอาด ป้องกันฝุ่นละอองหรือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์จนแห้งสนิท อัตราแห้งของดีปลี 4 กิโลกรัมสดจะได้ 1 กิโลกรัมแห้ง สำหรับผู้ที่ปลูกเพื่อขายผลผลิต จากนั้นเก็บรักษาในภาชนะที่สะอาดระบายอากาศได้ และปราศจากแมลงหรือสัตว์รบกวน 

ซื้อออนไลน์ ห่างไกลโควิด ส่งไว ส่งฟรี ยินดีให้บริการ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ช่องทางการสั่งซื้อและขอคำปรึกษา จัดการได้ทันที สอบถามได้ที่

โทร. 095-237-1723

เข้ากลุ่มคนรักพืช เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆ สอบถามปัญหาพืช ได้ทุกวันที่นี่

ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อโดยตรงทาง คลินิกพืชคูลเกษตร คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อทาง ลาซาด้า คลิกที่นี่

สั่งซื้อทาง ช้อปปี้ คลิกที่นี่  

#คลินิกพืช #คลินิกพืชคูลเกษตร #คูลเกษตร #ที่ปรึกษาพืช #ออนไลน์ #ทั่วไทย #ที่ปรึกษาพืชออนไลน์ทั่วไทย #KoolKaset #พืช #เกษตร #แมลง #หนอน #เพลี้ย #ปุ๋ย #กำจัดหญ้า #กำจัดแมลง #ศัตรูพืช #วัชพืช #โรคพืช #ต้นไม้ #เพลี้ยไฟ #เพลี้ยจั๊กจั่น #เพลี้ยอ่อน #แมลงหวี่ขาว #หญ้า #ไร #ผลไม้ #ไม้ดอก #ข้าว #ข้าวโพด #ลำไย #มะม่วง #ข้าวโพด #มันสำปะหลัง #มันเทศ #กัญชา #กระท่อม #ทุเรียน #พริก #มะเขือ #มะนาว #ถั่วฝักยาว #ถั่วพลู #ถั่วเขียว #ถั่วเหลือง #ถั่วดำ #กล้วย #กล้วยหอม #สัปปะรด #มะพร้าว #อินทผาลัม #ผักกาด #กะหล่ำปลี #กะหล่ำดอก #โหระพา #กะเพรา #สะระแหน่ #บวบ #ฟักทอง #แตงโม #แตงกวา #แตงร้าน #แตงไทย #มะระ #น้ำเต้า #กระเจี๊ยบ #แอปเปิ้ล #สตรอเบอรี่ #มะละกอ #มะขาม #มะขามเทศ #เห็ด #ถั่วแขก #หน่อไม้ฝรั่ง #แครอท #หัวไช้เท้า #เผือก #มันเทศ #ชา #กาแฟ #มะกรูด #ตะไคร้ #องุ่น #ส้มเขียวหวาน #ส้ม #ส้มโอ #ฟัก #แฟง #แตง #ลิ้นจี้ #ลองกอง #พุทรา #ขนุน #แก้วมังกร #คะน้า #กวางตุ้ง #ผักชี #ผักชีฝรั่ง #ผักชีลาว #แคนตาลูป #มะเขือพวง #มะเขือเปราะ #มะเขือยาว #มะเขือม่วง #โคโลคาเซีย #ไทรเกาหลี #กุหลาบ #ดาวเรือง #มะลิ #เบญจมาศ #สร้อยทอง #องุ่น #สาลี่ #ฝรั่ง #มะยงชิด

                                                                       อ้างอิง

 • https://d.dailynews.co.th
 • https://www.wattano.ac.th
 • https://www.nanagarden.com
 • https://www.blockdit.com
 • https://www.technologychaoban.com
 • https://www.kaidee.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *