พันธุ์​ข้าวปลูก ข้าวเหนียว หอมนาคา ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง บรรจุ 25 กิโลกรัม คลินิกพืชคูลเกษตร

฿1,350.00

พันธุ์​ข้าวปลูก ข้าวเหนียว หอมนาคา ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กอตั้ง ลำต้นแข็ง  ไม่หักล้มง่าย บรรจุ 25 กิโลกรัม คูลเกษตร

 

หมวดหมู่: