โรคแคงเกอร์ (เชื้อแบคทีเรีย) ในพืชตระกูลส้ม

โรคแคงเกอร์ (เชื้อแบคทีเรีย) ในพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน)สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่  เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลส้ม (เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ และส้มเขียวหวาน) ในระยะ  ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคแคงเกอร์ เชื้อแบคทีเรีย

พืชมีปัญหาปรึกษาคลินิกพืชคูลเกษตรทันทีได้ที่

อาการบนใบ เริ่มแรกเป็นแผลจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาจะขยายใหญ่เป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อน ลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำ จากนั้นเนื้อเยื่อแผลจะแข็ง มีสีน้ำตาลเข้ม ตรงกลางแผลยุบตัว ขอบแผลยกตัวขึ้น บริเวณรอบ ๆ แผลปรากฏวงสีเหลืองล้อมรอบ พบอาการของโรคได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบ โดยเห็นชัดที่ด้านหลังใบ นอกจากนี้ยังพบอาการของโรคได้บนก้านใบ ทำให้ใบเหลืองร่วงก่อนกำหนด

 • อาการบนกิ่ง ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่ไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล ต่อมาแผลจะแตก แข็ง เป็นสีน้ำตาล ขยายรอบกิ่ง หรือตามความยาวกิ่ง รูปร่างแผลไม่แน่นอน
 • อาการบนผล ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่จะเกิดเป็นแผลเดี่ยว ๆ มีลักษณะกลมฝังลึกลงไปในผิว แผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ บางครั้งพบผลปริแตกตามรอยแผล หากเกิดโรคในระยะผลอ่อนจะทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลร่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

 1. ควรเลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรค หรือไม่นำกิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคไปปลูก และใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ
 2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบอาการโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค และเก็บเศษพืชที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ 86.2% WG อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน จำนวน 2-3 ครั้ง
 3. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
 4. กำจัดหนอนชอนใบ โดยเฉพาะช่วงที่พืชแตกใบอ่อน เนื่องจากรอยทำลายของหนอนชอนใบเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืช และช่วยส่งเสริมให้อาการโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยพ่นด้วย อิมิดาโคลพริด 35% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งด้านหลังใบและหน้าใบ และถ้าพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบให้พ่นซ้ำ

อิมิดาโคลพริด 35% 500 ซีซี กําจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยนาสาร เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว คูลเกษตร 

 • ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด 35% 500ซีซี
 • คุณสมบัติ : เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ดูดซึมและซึมผ่านปากใบ พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากและลําเลียงไปส่วนยอดผ่านท่อนําของพืช (Xylem) กลไกออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทของแมลงโดยขัดขวางบริเวณจุดรับ Nicotinic acetylcholine (nAChR) มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่นเป็นอันตรายต่อผึ้ง
 • ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยไก่แจ้, มวนเขียวข้าว, เพลี้ยอ่อน, มวนลําไย, แมลงสิง, แมลงหล่า, หนอนชอนใบส้ม, ปลวก เป็นต้น
 • วิธีใช้ : ใช้อัตรา 20ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

ไทอะมีทอกแซม 1 กิโลกรัม กำจัดแมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งเพลี้ยกระโดด เพลี้ยดำ คูลเกษตร

 • ชื่อสามัญ : ไทอะมีทอกแซม 🔥 Thiamethoxam ( 1 กิโลกรัม )เป็นสารกำจัดแมลงใช้ป้องกันและกำจัดแมลงต่างๆใช้กำจัด แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย เป็นต้น
 • ใช้อัตรา : 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นกระเจี๊ยบเขียว หลังงอก 10 วัน อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หรือใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ัทั่วทั้งต้นเมื่อพบการระบาดใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดสำหรับเพลี้ยแป้งในมะม่วงใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือยาวใช้อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นมะเขือยาว อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หลังย้ายกล้ามะเขือยาวแล้ว 5 วัน หรือใช้อัตรา 2 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ 10 นาที ก่อนปลูกแมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเทศ ใช้อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินให้ทั่วบริเวณโคนต้นมะเขือเทศ อัตราน้ำ 80 ลิตร ต่อไร่ หลังย้ายกล้ามะเขือเทศแล้ว 3 วัน

ซื้อออนไลน์ ห่างไกลโควิด ส่งไว ส่งฟรี ยินดีให้บริการ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ช่องทางการสั่งซื้อและขอคำปรึกษา จัดการได้ทันที สอบถามได้ที่

โทร. 095-237-1723

เข้ากลุ่มคนรักพืช เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆ สอบถามปัญหาพืช ได้ทุกวันที่นี่

ไลน์แอด @koolkaset คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อโดยตรงทาง คลินิกพืชคูลเกษตร คลิกที่นี่ 

สั่งซื้อทาง ลาซาด้า คลิกที่นี่

สั่งซื้อทาง ช้อปปี้ คลิกที่นี่  

#คลินิกพืช #คลินิกพืชคูลเกษตร #คูลเกษตร #ที่ปรึกษาพืช #ออนไลน์ #ทั่วไทย #ที่ปรึกษาพืชออนไลน์ทั่วไทย #KoolKaset #พืช #เกษตร #แมลง #หนอน #เพลี้ย #ปุ๋ย #กำจัดหญ้า #กำจัดแมลง #ศัตรูพืช #วัชพืช #โรคพืช #ต้นไม้ #เพลี้ยไฟ #เพลี้ยจั๊กจั่น #เพลี้ยอ่อน #แมลงหวี่ขาว #หญ้า #ไร #ผลไม้ #ไม้ดอก

อ้างอิง

 • https://at.doa.go.th
 • https://shop.grotech.co/
 • https://kasetgo.com/t/canker/207963
 • https://www.24oranges.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *